Browsing Tag

Ania Kruk

波兰华沙–Ania Kruk珠宝店设计

Ania Kruk是一个年轻的珠宝品牌创建的兄弟姐妹:Ania Kruk和Wojciech Kruk JR–的Wojciech Kruk–创造者W. Kruk品牌企业成功的孩子。Ania Kruk代表着光明和新鲜的休闲风格的珠宝看。Ania Kruk是一个有着独特历史的品牌。尽管年轻的年龄进行了近200年的传统家庭的金匠的名义签署的第一个金匠Kruk工作室成立于1840。这是家庭的传统激励模式:建 [...]…

2014 年 8 月 18 日